18 มี.ค. 63 ประกาศ เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ ประกาศเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 จากกำหนดเดิม วันที่ 28 มีนาคม 2563 โดยโรงเรียนจะดำเนินการปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 นำส่งระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) นำส่ง ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2563
<<เอกสารเลื่อนปฐมนิเทศ>>