18 มี.ค.63 ผู้บริหารและฝ่ายอาคารสถานที่ประชุมงานกับนักพัฒนา

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการและฝ่ายอาคารสถานที่ประชุมงานกับนักพัฒนา วันที่ 18 มีนาคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพ>>