18 มี.ค. 64 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<รายละเอียด>>>