18 ส.ค. 63_ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563 โรงเรียนสาธิตทศบาลวัดเพชรจริก
<<ตารางสอบกลางภาค>>