18-19 ส.ค. 63_โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์


โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช <<ชมภทพคลิก>>