18-20เม.ย.66 “มวยไทยสมัครเล่นเยาวชน ครั้งที่ 6”

การแข่งขันกีฬาเยาวชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“มวยไทยสมัครเล่นเยาวชน ครั้งที่ 6”
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ สนามเวทีมวยชั่วคราว โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ดำเนินการแข่งขันโดย โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช