18-20 ก.ย. 63 โครงการนักเรียนพันธุ์ใหม่ห่างไกลยาเสพติด

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนสายชั้น ม.2 ร่วมโครงการนักเรียนพันธุ์ใหม่ห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563  ประจำปีการศึกา 2563
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>