19 ก.พ. 62_กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์  รองผู้อำนวยการ คณะครู ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก