19 ก.ย. 62_กิจกรรมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ แห่หมรับ ณ วัดเพชรจริก

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกร่วมกิจกรรมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ แห่หมรับ ณ วัดเพชรจริก ในวันที่ 19 กันยายน 2562 <<ชมภาพทั้งหมด>>