19 พ.ย. 62_โครงการเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาตร์

ครูและนักเรียนร่วมโครงการเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาตร์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>