19 พ.ย. 65 โครงการ “เปิดบ้านนวัตกรรมเกษตร ประมงและอาหาร From Farm to Fork และแข่งขันตอบปัญหา”

นักเรียนเข้าร่วมโครงการ “เปิดบ้านนวัตกรรมเกษตร ประมงและอาหาร From Farm to Fork และแข่งขันตอบปัญหา”
<<<ชมภาพคลิก>>>