19 ม.ค. 66 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มาแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มาแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทังหมด>>>