19 ส.ค. 63_มอบเกียรติบัตรสภานักเรียน ปี 2562

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ มอบเกียรติบัตรให้สภานักเรียน ปี 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>