19-21 มิ.ย. 62_การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 “ชุมทางทุ่งสงวิชาการ” ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช <<ชมภาพทั้งหมด>>