2ธ.ค.63 แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากอุทกภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนัก2-63

2ธ.ค.63 แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากอุทกภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนัก2-63