2เม.ย.65 กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.4 ประเภทสำรอง ปีการศึกษา2565

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เรื่อง การเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสำรอง
ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ดูรายละเอียด >>คลิก<<