2 กรกฎาคม 2567 งานกิจกรรมและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดกิจกรรมรับ-มอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

2 กรกฎาคม 2567 งานกิจกรรมและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดกิจกรรมรับ-มอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

>>ชมภาพ<<