2 ก.ค. 63_ประชุมงานทะเบียน วัดผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผอ.พฤษภา  ปุยาณุสรณ์ ประชุมงานทะเบียน วัดผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>