3 ก.ย. 62_โครงการรณรงค์ส่งเสริม การเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนัน ในเยาวชน และประชาชน


ตำรวจภูธร จังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้แก่นักเรียน ในโครงการรณรงค์ส่งเสริม การเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนัน ในเยาวชน และประชาชน วันที่ 3 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>