2 ต.ค. 62_คณะผู้บริหารแลครูประชุมผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียน

คณะผู้บริหารแลครูประชุมผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียน วันที่ 2 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมด>>