2 ธ.ค. 62_พิธีประดับอินธนูของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมพิธีประดับอินธนูของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>