2 ธ.ค. 62_ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันที่ 2 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>