2 พ.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ คณะครูร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน กิจกรรมปฐมนิเทศครูและบุคลากรทาง ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ คณะครูร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน กิจกรรมปฐมนิเทศครูและบุคลากรทาง ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>