2 พ.ย. 64 นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์) Pfizer เข็มสอง

2 พ.ย. 64 นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์) Pfizer เข็มสอง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์โอทอป (OTOP) สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช ให้บริการโดย โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
<<<<ชมภาพคลิก>>>>