2-10เม.ย.63 แบบสำรวจเตรียมการสอนแบบออนไลน์

2-10เม.ย.63 แบบสำรวจเตรียมการสอนแบบออนไลน์
เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประจำปีการศึกษา 2563
ให้นักเรียนชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2563 ทุกคน
กรอกข้อมูลในแบบสำรวจตั้งแต่ 2– วันที่ 10 เมษายน 2563
>>คลิกแบบสำรวจ<<