2-3พ.ย.63 กิจกรรมเสริมความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างภาพ Hologram ระดับชั้น ม.6_1-63

2-3พ.ย.63 กิจกรรมเสริมความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การสร้างภาพ Hologram ระดับชั้น ม.6_1-63 ชมภาพ >>คลิก<<