2-4ธ.ค.63 แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากอุทกกภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนัก(เพิ่มเติมฉบับที่3)2-63

2-4ธ.ค.63 แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากอุทกกภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนัก(เพิ่มเติมฉบับที่3)2-63