2-5 ส.ค. 65 กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพรชจริก
<<<ภาพกิจกรรมวันที่ 2 สิงหาคม>>>
<<<ภาพกิจกรรมวันที่ 3 สิงหาคม>>>
<<<ภาพกิจกรรมวันที่ 4 สิงหาคม>>>
<<<ภาพกิจกรรมวันที่ 5 สิงหาคม>>>