20ก.ค.64 ให้ความสำคัญทางการศึกษา1-64

20ก.ค.64 ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรี และคณะจากสำนักการศึกษา ให้เกียรติเยี่ยมโรงเรียนเพื่อหารือแนวทางพัฒนางานวิชาการร่วมกับทีมบริหารโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก และร่วมประชุมทางไกลผ่าน Zoom Cloud Meeting กับนักเรียนและครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ชมภาพ >>คลิก<<