20เม.ย.64 แจ้งข่าวดีค่ะ2-63

แจ้งข่าวดีค่ะ
ตามที่มีข่าวและ ปรากฏ Time line ของผู้ป่วยโควิด19 ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 1 ราย ที่ติดเชื้อโควิด 19 มาจากบุคคลในครอบครัว
และได้สัมผัสใกล้ชิดกับคุณครูและเพื่อนนักเรียน เป็นเวลาสั้น ๆ ที่โรงเรียนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นั้น
ตอนนี้ทุกคนดังกล่าวได้รับการตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาลตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว นักเรียน 10 ครู 1 คน
ผลการตรวจออกมาเป็นลบ ไม่ติดเชื้อแต่อย่างใด ทุกคนปลอดภัยปลอดโรคนะคะ
ท่านที่มาติดต่อราชการกับโรงเรียนมั่นใจได้ในความปลอดภัย แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่าเคร่งครัด
ขอบคุณสำหรับความรักและความห่วงใยจากทุกท่านค่ะ🙏🙏🙏❤️
พฤษภา ปุยานุสรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา