20 ก.ค. 65 นักเรียนชั้น ม.5 ทำ lab ณ ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักเรียนชั้น ม.5 ทำ lab ณ ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
<<<ชมภาพคลิก>>>