20 ก.พ. 2567 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จัดกิจกรรมโครงการค่ายจิตอาสา อนุรักษ์ธรรมชาติและป่าชายเลน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

20 ก.พ. 2567 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จัดกิจกรรมโครงการค่ายจิตอาสา อนุรักษ์ธรรมชาติและป่าชายเลน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

>>ชมภาพ<<