20 ก.พ. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ผศ.เชาว์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ และครู ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพคลิก>>