20 ก.ย. 65 ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อกราบลาพระในโอกาสเกษียณอายุราชการ

 

ผู้อำนวยการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อกราบลาพระในโอกาสเกษียณอายุราชการ และเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัวของผอ. และครอบครัวของคุณครูบุคลากรทุกคน ณ วัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>