20 ก.ย. 65 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 วันที่ 20 กันยายน  2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
><<<ชมภาพทั้งหมด>>>