20 ก.ย. 66 ผกท. ทุกสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม หารือการกิจกรรมจิตอาสา เวลา 09.30 น. – 10.30 น.ผ่านระบบ Google meet

ผกท. ทุกสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม หารือการกิจกรรมจิตอาสา เวลา 09.30 น. – 10.30 น.ผ่านระบบ Google meet
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>