20 พ.ย. 66 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ประดับอินทรธนู) มัธยมศึกษาปีที่1

20 พ.ย. 66 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ประดับอินทรธนู) มัธยมศึกษาปีที่1

>>ชมภาพ<<