20 มี.ค. 66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากร สนับสนุนการสอน (ลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ)

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากร สนับสนุนการสอน (ลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ) ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<รายละเอียด>>>