20-25ต.ค.63 นักเรียน ม.6 ฝึกซ้อมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เข้าร่วมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ2563 ของ มทร.ศรีวิชัย_1-63

 

20-25ต.ค.63 นักเรียน ม.6 ฝึกซ้อมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

เข้าร่วมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ของ มทร.ศรีวิชัย_1-63

ชมภาพ >>คลิก<<