21ก.ย.64 คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมการรับวัดซีนของนักเรียน1-64

21ก.ย.64 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกเข้าร่วมประชุมพร้อมหารือการเตรียมความพร้อมการรับวัดซีนของนักเรียนผ่าน เพจ facebook การศึกษาท้องถิ่นไทย(1-64)
ชมภาพ >>คลิก<<