21ต.ค.64 ปฐมนิเทศชี้แจงการฝึกภาคปกติของ นศท.ปี1-3 ระหว่าง 23-30ต.ค.64 ผ่าน google meet(1-64)

21ต.ค.64 ปฐมนิเทศชี้แจงการฝึกภาคปกติของ นศท.ปี1-3 ระหว่าง 23-30ต.ค.64 ผ่าน google meet(1-64)
ชมภาพ >>คลิก<<