21ต.ค.64 ประชุมการชี้แจงแผนการฝึกภาคปกติ นศท.ชั้นปีที่ 1-3(1-64)

21ต.ค.64 ประชุมการชี้แจงแผนการฝึกภาคปกติ นศท.ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564(ผลัด5) ศูนย์ฝึกค่ายฯ กองร้อยวันอังคาร และกองร้อยวันพุธ
ชมภาพ >>คลิก<<