21ต.ค.64 ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ร่วมถวายราชสักการะฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี1-64

21ต.ค.64 ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นำโดย ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เนื่องด้วยวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี พ.ศ.2564 ได้ร่วมถวายราชสักการะฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ชมภาพ >>คลิก<<