21มี.ค.-30เม.ย.63 ประกาศ ของดใช้สนามและอาคารต่างๆของโรงเรียน2-62

21มี.ค.63 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประกาศ ของดใช้สนามและอาคารต่างๆของโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) >>คลิก<<