21 ก.ค. 65 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นักเรียนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21-22 และ 25-26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>