21 ก.พ. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผศ.เชาว์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ และครู ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>