21 ก.ย. 64 ประชุมประจำเดือนกันยายน

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

<ชมภาพทั้งหมดคลิก>