21 ธ.ค. 63 การสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยแอพพลิเคชัน Quiver รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนร่วมการสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยแอพพลิเคชัน Quiver รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 21 ธันวาคม 2563
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>