21 พ.ย. 65 นักเรียนและครูเข้าร่วมการฝึกและสอบปฏิบัติ CPR : Cardiopulmonary resuscitation มอ.สุราษฎร์ธานี

นักเรียนและครูเข้าร่วมการฝึกและสอบปฏิบัติ CPR : Cardiopulmonary resuscitation มอ.สุราษฎร์ธานี
<<<ชมภาพคลิก>>>