21 มี.ค. 2567 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเพชรน้ำเอก โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

21 มี.ค. 2567 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเพชรน้ำเอก โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
>>ชมภาพ<<